Dag van de Onnozele Kinders

28 December 2023

Dag van de Onnozele Kinders

Elk jaar op 28 december herdenken we in België en vele andere delen van de wereld de 'Dag van de Onnozele Kinders'. Deze dag staat in het teken van een tragische gebeurtenis uit de Bijbelse geschiedenis, de massamoord op onschuldige kinderen in Bethlehem. Terwijl deze herdenking een sombere achtergrond heeft, is het ook een dag waarop aandacht wordt besteed aan de onschuld en puurheid van kinderen.

Historische Achtergrond

In de Rooms-Katholieke Kerk is deze dag beter bekend als het Feest van de Onschuldige Kinderen. Volgens het Evangelie van Matteüs, gaf Koning Herodes de opdracht om alle jongens in Bethlehem onder de twee jaar te doden, in een poging de pasgeboren 'koning der Joden' uit de weg te ruimen. Deze gebeurtenis staat symbool voor het lijden van onschuldigen en wordt elk jaar herdacht om niet te vergeten dat vrede niet vanzelfsprekend is.

Tradities en Gebruiken

De manier waarop deze dag wordt gevierd, kan sterk variëren per regio. In sommige gebieden worden kinderen getrakteerd op cadeautjes of lekkernijen, terwijl elders de dag meer in het teken staat van bezinning en herdenking. Hier in België hebben we onze eigen unieke invulling van deze dag, waarbij de nadruk ligt op het vieren van de onschuld van de kindertijd.

Culturele Betekenis

Hoewel de oorsprong van deze herdenkingsdag getekend is door verdriet, gebruiken we deze dag ook om de hoop en toekomst die kinderen vertegenwoordigen te vieren. De Dag van de Onnozele Kinders heeft een diepe culturele betekenis en nodigt uit tot reflectie over onze eigen acties en hoe we omgaan met de zwakkeren in onze samenleving, in het bijzonder kinderen.

Sociale Evenementen

Op verschillende plaatsen in België vinden activiteiten plaats die in het teken staan van de kinderen. Van speciale kerkdiensten tot theatervoorstellingen en schoolactiviteiten; de dag biedt gelegenheid om samen te komen in solidariteit met hen die het meeste onze bescherming nodig hebben. Het is een kans om te leren over het verleden en onszelf te verbinden aan een wereld waar geweld tegen kinderen niet langer voorkomt.

Reflectie en Educatie

Onderwijs speelt een belangrijke rol op de Dag van de Onnozele Kinders. Scholen organiseren vaak projecten en lessen om kinderen bewust te maken van de geschiedenis achter deze dag. Door educatie hopen we een generatie op te bouwen die begrip heeft voor de waarde van mensenleven en die zich inzet voor vrede en gerechtigheid.

Samenvatting

De Dag van de Onnozele Kinders is een dag met een gelaagde betekenis. We herdenken de onschuldige levens die verloren gingen en vieren de onschuld en het potentieel van de huidige en toekomstige generaties. Het is een oproep tot bezinning, actie en hoop voor een betere wereld. Hier in Vlaanderen, zoals in vele andere delen van de wereld, verwelkomen we deze dag om even stil te staan bij de kwetsbaarheid van het leven en het belang van kinderbescherming te erkennen.

Delen met vrienden: