Internationale Vrouwendag - 8 maart

8 maart 2022

Internationale Vrouwendag

Internationale VrouwendagInternationale Vrouwendag wordt wereldwijd op 8 maart gevierd. Het is een dag om op te komen voor vrouwenrechten. In de 21ste eeuw hebben vrouwen gelijke rechten in westerse landen zoals België en Nederland. Maar toch is er nog vaak een verschil in vertegenwoordiging van vrouwen in verschillende rangen en standen van de samenleving. Ook de loonkloof blijft een hekel punt.

Delen met vrienden: