Dag van de Franse Gemeenschap, Feestdag van de Franstaligen

27 September 2024

Dag van de Franse Gemeenschap

De Dag van de Franse Gemeenschap is geen wettelijke feestdag in België. Maar België zou België niet zijn als er geen uitzonderingen zijn. Voor ambtenaren van de Franse Gemeenschap is deze dag wel een vrije dag.
Ook voor de Vlaamse en Duitstalige gemeeschap geldt dat de ambtenaren in deze gemeenschappen verlof hebben op de dag van hun gemeenschap.

Franse Gemeenschap

De Franse Gemeenschap bestaat uit de gewesten Brussel en Wallonië maar zonder de Duitstalige gemeenschap. Verwar deze gemeenschap dus zeker niet met Wallonië.
Ze hebben ook een eigen regering en parlement. Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft voornamelijk bevoegdheid over persoonsgebonden aangelegenheden zoals cultuur en onderwijs.

Sinds 2011 noemt de Franse Gemeenschap zichzelf de "Federatie Wallonië-Brussel". Maar federale en Vlaamse regeringen gebruiken deze benaming niet, de benaming werd ook nooit opgenomen in de Belgische grondwet.

 

Geschiedenis

Toen België in 1930 nog deel was van het Verenigd Koninkrijk der Nerderlanden voelde een groot deel van de bevolking van het zuiden zich ondergeschikt aan het Noorden. Hierdoor brak in Brussel een opstand uit tegen het Nederlandse noorden. Op 27 september trokken de Nederlandse troepen zich terug uit Brussel.

Later koos de Franse Gemeenschap deze dag als hun feestdag. Het is een symbool voor de verdrijving van het Nederlands uit Brussel en het land.

Delen met vrienden: